Disclaimer

Artikelen en foto’s op de website van Miss Railway zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Miss Railway.

De door Miss Railway verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van de website van Miss Railway kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd, dit soort eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks dat ik dagelijks met de website bezig ben, kunnen fouten voorkomen of dat informatie onjuist is. Mocht je zo’n fout constateren, stuur dan een mailtje naar info@missrailway.nl.

Miss Railway is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van missrailway.nl.

Affiliate links

Op de website van Miss Railway wordt gebruikt gemaakt van affiliated marketing. Het is dus mogelijk dat Miss Railway een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf de website missrailway.nl. Wanneer er in een blogpost gebruikt wordt gemaakt van affiliated links dan wordt hierover een melding gemaakt. Voor jou, als koper, zijn er geen extra kosten wanneer je iets via een affiliated link koopt, maar mij help je om de kosten van mijn website te compenseren.